Μέρα ενημέρωσης
Το κέντρο λόγου, γραφής, μάθησης & εμπλουτισμένης εκπαίδευσης FAMILY LAND Μοσχάτου σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μέρα ενημέρωσης , πρόληψης και παιχνιδιού την Τετάρτη 16/9 9.00-21.00 στην πλατεία Μεταμόρφωσης.
"FamilyLand κ' στο Μοσχάτο!"
Με μεγάλη μας χαρά θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε τη νέο μας κέντρο στο Μοσχάτο!
Παιδιά 3-4 ετών
Πότε πρέπει οι γονείς να ζητήσουν την συμβουλή ενός ειδικού: Εάν η ομιλία του παιδιού δεν γίνεται κατανοητή από το περιβάλλον του. Αν παρουσιάζει επαναλήψεις..
Τα κύρια χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΕΠ-Υ
Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ κατά την είσοδο τους στο σχολείο εμφανίζουν πολλές φορές νέα συμπτώματα, ή/και τα ήδη υπάρχοντα συμπτώματα κάνουν την εμφάνιση τους με μεγαλύτερη ένταση.(Κάκουρας Ε. , Μανιαδάκη Κ., 2000). Δεξιότητες όπως η ικανότητα να διατηρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα την προσοχή τους σε κάτι, να συνεργάζονται, να τηρούν τους κανόνες, να ακολουθούν οδηγίες, όπως επίσης και γνωστικές ικανότητες που διευκολύνουν τις διαδικασίες εκμάθησης ανάγνωσης και γραφής, όχι μόνο δεν είναι επαρκώς αναπτυγμένες αλλά η ελλειμματική φύση κάποιων από αυτών αποτελεί κεντρικό σύμπτωμα της διαταραχής. (Barkley, 1990).

Πιο συγκεκριμένα:
Σπάνια ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες τις οποίες ξεκινούν, κυρίως αν αυτές σχετίζονται με τη σχολική εργασία. Η υπερκινητική και παρορμητική συμπεριφορά των παιδιών αυτών, τα εμποδίζει να παραμείνουν καθιστά για πολλή ώρα και να παρακολουθούν το μάθημα, με αποτέλεσμα να σηκώνονται να κάνουν βόλτες στην τάξη, ή όταν είναι καθισμένοι να κάνουν άσκοπες κινήσεις προκαλώντας θόρυβο. Κατά την ώρα του μαθήματος δεν σηκώνουν χέρι ή δεν ζητάνε άδεια όταν θέλουν να μιλήσουν, αλλά αντίθετα οποιαδήποτε στιγμή λένε αυτό που θέλουν, με αποτέλεσμα να διακόπτουν το μάθημα.

Ονειροπολούν την ώρα του μαθήματος και μοιάζουν αφηρημένα.
Παρουσιάζουν έντονη διάσπαση προσοχής σε οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα.
Δεν μπορούν να ακολουθήσουν αλληλοδιαδοχικές οδηγίες. (Λιβανίου, 2004, Κάκουρος Ε. & Μανιαδάκη Κ., 2000, Κάκουρος Ε., 2001)

Επιπροσθέτως, τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ στον τομέα της σχολικής μάθησης αντιμετωπίζουν έντονες δυσκολίες. Η απροσεξία, η παρορμητικότητα, και η ανησυχία η οποία παρουσιάζουν τόσο στο πλαίσιο της σχολικής τάξης όσο και κατά τη διάρκεια της μελέτης στο σπίτι, έχουν ως αποτέλεσμα τις μειωμένες σχολικές τους επιδόσεις. (Κάκουρος Ε. & Μανιαδάκη Κ., 2000)

Ο Rutter Michael (1967), ο οποίος έχει μελετήσει περιπτώσεις παιδιών με ΔΕΠ-Υ, λέει τα εξής:
Αυτά τα παιδιά φέρνουν συχνά σε απόγνωση τον δάσκαλο τους. Συνήθως έχουν νοημοσύνη κατώτερη του μέσου όρου και πιθανό να εμφανίζουν οποιαδήποτε από τις συνήθεις εξελικτικές ανωμαλίες-καθυστέρηση στην ομιλία, αδεξιότητα στις κινήσεις, δυσκολία στην εκμάθηση της ανάγνωσης, αντιληπτικές ανεπάρκειες και ελλιπή κατανόηση των σχέσεων των μορφών, καθώς και δυσκολίες προσανατολισμού στον χώρο. Πολλές φορές επιπλέον, έχουν έντονα ξεσπάσματα οργής.

Στη μέση και ύστερη παιδική ηλικία, αυτό το υπερκινητικό πρότυπο συμπεριφοράς συχνά αντικαθίσταται, σταδιακά, από απάθεια και υποτονικότητα, οπότε τα παιδιά συμπεριφέρονται σαν να έχουν χάσει κάθε εσωτερική παρώθηση και πρωτοβουλία. Οι διαταραγμένες σχέσεις με τα άλλα παιδιά συνεχίζονται, ενώ ακόμα μπορεί να εκδηλωθεί και έντονη αντικοινωνική συμπεριφορά.