Μέρα ενημέρωσης
Το κέντρο λόγου, γραφής, μάθησης & εμπλουτισμένης εκπαίδευσης FAMILY LAND Μοσχάτου σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μέρα ενημέρωσης , πρόληψης και παιχνιδιού την Τετάρτη 16/9 9.00-21.00 στην πλατεία Μεταμόρφωσης.
"FamilyLand κ' στο Μοσχάτο!"
Με μεγάλη μας χαρά θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε τη νέο μας κέντρο στο Μοσχάτο!
Παιδιά 3-4 ετών
Πότε πρέπει οι γονείς να ζητήσουν την συμβουλή ενός ειδικού: Εάν η ομιλία του παιδιού δεν γίνεται κατανοητή από το περιβάλλον του. Αν παρουσιάζει επαναλήψεις..
Ομάδες Παιδιών Δημιουγικής απασχόλησης
ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ (2 έως 6 ετών)
Ομάδα δημιουργικής απασχόλησης. Τα παιδιά κάνουν δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενδυνάμωση εκφραστικού λόγου, στην ανάπτυξη του γνωστικού τομέα με εκπαιδευτικές ενότητες, στη κοινωνικοποίηση-λειτουργία σε ομάδα, στην οργάνωση – συγκέντρωση, και στην ανάπτυξη Κοινωνικών δεξιοτήτων. Παίζουν, ζωγραφίζουν και κάνουν κατασκευές με κάθε είδους υλικό.
PLAY & LEARN (3 έως 6 ετών)
Απογευματινό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα παιχνιδιού και μάθησης στα Αγγλικά
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ORFF (3 έως 7 ετών)
Μαθήματα που συνδυάζουν μουσική, κίνηση, λόγο και θέατρο, όλα με τρόπο φυσικό, που προσεγγίζει το παιδικό παιχνίδι, την παιδική σκέψη και φαντασία. Η μουσικοκινητική αγωγή Orff επιτυγχάνει τη γνωριμία του παιδιού με τη μουσική και τη δημιουργία μουσικής από το ίδιο το παιδί με χρήση απλών μουσικών οργάνων. Επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη της αισθητικής του παιδιού και της αντίληψής του σε κάθε επίπεδο: αντίληψης του χώρου, του χρόνου, των μορφών, των χρωμάτων. Το παιδί κοινωνικοποιείται, μαθαίνει να συνεργάζεται και αναπτύσσει τη φαντασία του.
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (4 έως 9 ετών)
Το θεατρικό παιχνίδι είναι ένας τρόπος να οξύνουμε την φαντασία των παιδιών, να αναπτύξουμε την ψυχοκινητική τους έκφραση, να οξύνουμε την κρίση τους και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να δράσουν συλλογικά, αφού το θέατρο είναι τέχνη σύνθετη και συλλογική.

Με κινητικές ασκήσεις, παντομίμα, αυτοσχεδιασμούς και δραματοποίηση, τα παιδιά αποκτούν σωματική πειθαρχία, αναπτύσσονται, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, κινούνται και εκφράζονται ελεύθερα, χωρίς αναστολές, παρατηρούν και εξασκούν τη συγκέντρωσή τους.