Μέρα ενημέρωσης
Το κέντρο λόγου, γραφής, μάθησης & εμπλουτισμένης εκπαίδευσης FAMILY LAND Μοσχάτου σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μέρα ενημέρωσης , πρόληψης και παιχνιδιού την Τετάρτη 16/9 9.00-21.00 στην πλατεία Μεταμόρφωσης.
"FamilyLand κ' στο Μοσχάτο!"
Με μεγάλη μας χαρά θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε τη νέο μας κέντρο στο Μοσχάτο!
Παιδιά 3-4 ετών
Πότε πρέπει οι γονείς να ζητήσουν την συμβουλή ενός ειδικού: Εάν η ομιλία του παιδιού δεν γίνεται κατανοητή από το περιβάλλον του. Αν παρουσιάζει επαναλήψεις..
Εκπαιδευτικές ομάδες
Διδασκαλία αρχαίων ελληνικών σε μαθητές δημοτικού «Φιλοσοφική Junior»
Πλήθος ερευνών καταδεικνύουν πλέον τη συμβολή των αρχαίων Ελληνικών σε καίριους τομείς της ψυχοδιανοητικής αναπτύξεως του παιδιού ιδιαιτέρως κατά την γλωσσικά κρίσιμη περίοδο έως 13 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων συντελείται η ολοκλήρωση της λειτουργικής διαφοροποίησης των εγκεφαλικών ημισφαιρίων.

Γι΄ αυτό το λόγο, τα Family land ακολουθώντας πάντα πρωτοποριακές εκπαιδευτικές μεθόδους, δημιούργησαν ένα τμήμα διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής μέσω της οποίας το παιδί θα μπορέσει με τις σωστές υποδείξεις, να φτάσει στην κατανόηση και στη σωστή χρήση της γλώσσας. Βασικός στόχος της συγκεκριμένης πρωτοποριακής μεθόδου στο χώρο των κέντρων ειδικών θεραπειών, δεν είναι να προετοιμαστούν τα παιδιά για να συνδιαλλαγούν με τους αρχαίους Έλληνες, αλλά να γίνουν οι ίδιοι οι κατασκευαστές της γέφυρας που θα ενώσει την Αρχαία Ελληνική γλώσσα με τη σύγχρονη της. Η ομάδα θα πραγματοποιείται με βιωματικές και διαδραστικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και των παιδιών με δυσκολίες μάθησης.


Μικρό Νηπιαγωγείο
Το νηπιαγωγείο είναι η πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης και συνεισφέρει στην συναισθηματική, πνευματική και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών. Παράλληλα, είναι το απαραίτητο βήμα προετοιμασίας για την εισαγωγή τους στο δημοτικό σχολείο.

 Για αυτούς τους λόγους δημιουργήσαμε την ομάδα μας, "το μικρό νηπιαγωγείο". Μέσα από την εργασία σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες , όπως ο άνθρωπος και η ταυτότητά του, η φύση και το περιβάλλον, η υγεία και η διατροφή, τα ταξίδια κ.α, τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τις διαδικασίες της γραφής και της  ανάγνωσης, της παραγωγής και της κατανόησης κειμένων και  της αντίληψης μαθηματικών εννοιών και σχημάτων.

Oι βασικοί στόχοι των "μικρών νηπιαγωγών" είναι οι ακόλουθοι:
  • Ενδυνάμωση του εκφραστικού λόγου
  • Εμπλουτισμό λεξιλογίου
  • Εκμάθηση των γραμμάτων της αλφαβήτου
  • Εκμάθηση της διαδικασίας της ανάγνωσης
  • Εξοικείωση με τους αριθμούς και τις έννοιες των μαθηματικών
  • Αναγνώριση και ταξινόμηση βασικών γεωμετρικών σχημάτων
  • Ενίσχυση των γραφοκινητικών δεξιοτήτων
  • Καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος, της συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των παιδιών.
Τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε για τα πετύχουμε τους παραπάνω στόχους είναι τα πολυτροπικά κείμενα (συνδυάζουν εικόνα, ήχο, λόγο), τα παραμύθια, τα παιχνίδια ρόλων, τα φύλλα εργασίας, οι ομαδικές εργασίες, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και οι νέες τεχνολογίες.


Ομάδα Διδασκαλίας Μαθηματικών σε μαθητές δημοτικού «Τα Σαΐνια» Σε πολλά παιδικά μάτια τα μαθηματικά φαντάζουν σαν ένα μάθημα γεμάτο αφηρημένες και ακατανόητες έννοιες, συχνά τα αντιμετωπίζουν σαν ένα σκοτεινό δωμάτιο. Ένα σκοτεινό δωμάτιο, όμως, δεν είναι απαραίτητα άδειο. Αντίθετα, είναι γεμάτο θησαυρούς που περιμένουν να τους ανακαλύψεις!   Βασικό έργο της ομάδας μαθηματικών "τα σαΐνια" θα είναι να οδηγήσει τα παιδιά να ανακαλύψουν όλους αυτούς τους θησαυρούς! Οι δυο βασικοί άξονες της ομάδας θα είναι η κατάκτηση της προπαιδείας και η εκμάθηση στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων. Στους δυο αυτούς τομείς, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητη γνωστική βάση σε όλες τις τάξεις του δημοτικού ,οι μαθητές παρουσιάζουν μεγάλα ελλείμματα. 

Ομάδα δημιουργικής έκφρασης-έκθεσης "...για φαντάσου..."
Στόχος της ομάδας είναι να αντιληφθούν τα παιδιά ότι μπορούν να διατυπώνουν τις σκέψεις τους και να επικοινωνούν με τους άλλους όχι μόνο προφορικά αλλά και γραπτά. Βασικός στόχος είναι να εξοικειωθούν με τα διάφορα κειμενικά είδη, τα οποία θα χρειάζεται να διακρίνουν σε όλη τη σχολική τους πορεία, με έμφαση στη δομή των περιγραφικών κειμένων και της βιωματικής αναδιήγησης, που αποτελούν τα πιο απλά είδη κειμένων. Για να μπορούν όμως τα παιδιά να εκφράσουν στο γραπτό τους αυτό που σκέφτονται και να γίνονται κατανοητά από τους αναγνώστες, πρέπει πρώτα να διδαχθούν και να βελτιώσουν κάποιες απαραίτητες δεξιότητες. Η εξάσκηση στην γραπτή έκφραση μπορεί να γίνει με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, που θα επιτρέπει στο παιδί να ξεδιπλώνει τη φαντασία του και να συμμετέχει ενεργά, λέγοντας τη γνώμη του, κρίνοντας αυτά που διαβάζει και συζητώντας με τους συμμαθητές του.

Ενισχυτική Διδασκαλία με λογισμικά
Στόχος της ομάδας είναι η ενισχυτική διδασκαλία των παιδιών με βάση την ύλη του υπουργείου παιδείας, χρησιμοποιώντας λογισμικά σε διαδραστικό πίνακα αφής. Τα παιδιά εξασκούνται σε ασκήσεις, συνεργάζονται και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους.

Κατανόηση Κειμένου & Οργάνωση Μελέτης "ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΩ"
Η κυριότερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης είναι η οργάνωση της μελέτης τους και ο τρόπος αποδοτικής εκμάθησης των θεωρητικών μαθημάτων. Αν το παιδί επιτύχει τα παραπάνω, διευκολύνεται σε όλα τα μαθήματα, με αποτέλεσμα την υψηλότερη επίδοση του και συνεπώς την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης του. Στην ομάδα μαθαίνει στρατηγικές μάθησης και οργάνωσης μέσα από την ύλη του σχολείου καθώς και μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων.